EM kompleks

Mikrobiologiczny biostymulator gleby i roślin
oraz fermentacji bezodorowej 

EM kompleks to mikrobiologiczny biostymulator w formie płynnego preparatu składający się z kompozycji probiotycznych kultur bakterii i drożdży, nazywanych efektywnymi mikroorganizmami (EM - Effective Microorganisms). Zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE (zał. III) szczególnie zalecany do upraw ekologicznych.


Jest przeznaczony do: (kiknij obrazek)

Do domu i ogrodnictwa.

Można stosować na wszystkie rośliny, do upraw doniczkowych, kwaiatów, w ogrodach, ogródkach warzywnych i sadach. Systematyczne stosowanie pozwoli cieszyć się dobrą kondycją wszystkich roślin bez konieczności stosowania chemicznych środków ochrony. Aplikować przez oprysk, zraszanie, dodatek do podlewania.

Do rolnictwa.

Można stosować na wszystkie rośliny, do upraw doniczkowych, uprawach pod osłonami, polowych uprawach ogrodniczych, plantacjach rolniczych i w sadownictwie. Można mieszać z nawozami. Stosować do przyśpieszenia fermentacji kompostu, obornika i gnojowicy. Aplikować przez oprysk, zraszanie, dodatek do podlewania oraz dodatek do gnojowicy podczas mieszania.

Do oczyszczalni ścieków

Do stosowania w oczyszczalniach ścieków przydomowych i komunalnych, w osadnikach i szambach. Stosować do kompostowania osadu w celu zmiany procesu gnilnego na fermentację beztlenową – bezodorową. Aplikować jako dodatek do ścieków podczas mieszania.

Do usług komunalnych

Do stosowania w kontenerach na śmieci, składowiskach odpadów organicznych w celu zapobiegania wydzielania sie odorów przez inicjacje  fermentacji beztlenowej – bezodorowej. Stosować do oczyszczania wody i zbiorników wodnych z osadu i mułu. Aplikować przez oprysk, zraszanie, dodatek do wody podczas mieszania.

Zadaniem EM kompleks jest kondycjonowania gleby i roślin. Poprawia i przyśpiesza rozpad próchniczy resztek organicznych i formowanie się struktur gruzełkowatych w glebie. Umożliwia zwiększone wykorzystanie zasobów gleby i nawozów. Utrudnia rozwój patogenów przez wyparcie i zasiedlanie środowiska pożytecznymi dla roślin mikroorganizmami. Inicjuje i podtrzymuje fermentacje beztlenową - bezodorową.


Korzyści ze stosowania:
 • Zwiększa efektywność wykorzystania przez rośliny zasobów gleby
 • Przyśpiesza wzrost roślin
 • Zwiększa ukorzenienie roślin i masę plonów
 • Zwiększa odporność roślin, zapobiega chorobom i szkodnikom
 • Przyśpiesza rozpad próchniczy resztek pożniwnych
 • Przyśpiesza formowanie struktury gruzełkowatej gleby
 • Inicjuje i wspomaga fermentację beztlenową – bezodorową
 • Oczyszcza wodę, usuwa osad i muł w zbiornikach wodnych

Ogólne zalecenia do stosowania:
Nie mieszać z chemicznymi środkami ochrony roślin, nie aplikować dzień przed lub do 3 dni po ich użyciu. Na rośliny aplikować w wilgotnych warunkach i unikać zabiegów podczas nasłonecznienia. Do rozcieńczania używać wody niechlorowanej lub odstanej. Można mieszać z nawozami. Stosowanie preparatu nie koliduje z nawożeniem i zabiegami agrotechnicznymi.

Sposób użycia i dozowanie: (kiknij tytuł)

 • Uprawy doniczkowe

  Przygotowanie podłoża – przed napełnieniem doniczek na 10L podłoża wlać 30g preparatu do konewki, uzupełnić 3L wody i zrosić.
  Na rośliny w trakcie wegetacji – 10g preparatu na 2L, opryskać raz na 2 tygodnie. 
  Podlewanie – 30g preparatu do konewki, uzupełnić 5L wody.

 • Sady, ogrody, ogródki warzywne i uprawy pod osłonami

  Do gleby przed wysiewem i sadzeniem – przed uprawą przedsiewną na 100m2 5L preparatu rozcieńczyć w 50L wody, opryskać lub zrosić.
  Przygotowanie podłoża – przed zmieszaniem 1L preparatu na 1m3 rozcieńczyć 10L wody, opryskać lub zrosić.
  Na rośliny w trakcie wegetacji – 1L preparatu na 100m2 rozcieńczone 50L wody, opryskać lub zamgławiać raz na 2 tygodnie.
  Podlewanie ręczne – 1L preparatu na 100L wody lub 30g do konewki, uzupełnić 5L wody, stosować codziennie.
  Podlewanie automatyczne – dozować do wody 10L preparatu na 100m3 wody, stosować codziennie.
  Kompost – 1L preparatu na 1m3 zrosić obficie wodą raz na miesiąc.

 • Rolnictwo

  Do gleby przed wysiewem i sadzeniem - przed uprawą przedsiewną 60L preparatu na 1ha rozcieńczone w 1000L wody, opryskać.
  Zaprawianie nasion i bulw – 1L preparatu na 100kg nasion bez rozcieńczania, opryskać w trakcie mieszania lub wysiewu, 1L na 100kg bulw rozcieńczyć 15L wody, opryskać w trakcie mieszania lub podczas sadzenia.
  Na rośliny w trakcie wegetacji – 20L preparatu na 1ha rozcieńczone w objętości od 300 do 500L wody, opryskać raz na 2 tygodnie.
  Podlewanie - deszczowanie – 10L preparatu na 100m3 wody dodać do zbiornika z wodą lub zbiornika wodnego najlepiej podczas mieszania, 60L uzupełnić do 1000L wodą i dozować dyszą dozującą w deszczowni, stosować codziennie.
  Przechowalnie owoców i waszych – 0,5L preparatu na 20 L wody, zamgławiać raz na miesiąc.
  Na resztki pożniwne – przed talerzowaniem lub podorywką 60L preparatu na 1ha rozcieńczone do 1000L wody, opryskać.
  Obornik – 1L preparatu na 10m3 rozcieńczyć 50L wody aplikować zraszaniem raz na miesiąc.
  Gnojowica – 1L preparatu na 1m3 dodać w trakcie mieszania raz na miesiąc.

 • Oczyszczalnie ścieków

  Ścieki bytowe (domowe) – 1/2L preparatu  na 1m3 szamba, dozować do toalety lub bezpośrednio do szamba raz na miesiąc. Nie łączyć ze stosowaniem preparatów biobójczych do mycia toalet.
  Ścieki komunalne – do zbiornika, osadnika, szamba 1L preparatu na 10m3 dodać w trakcie mieszania raz na miesiąc.
  Kompost z osadu ściekowego – 1L preparatu na 10m3 kompostu, rozcieńczyć 50L wody, aplikować przez zraszanie raz na miesiąc.

 • Stawy i zbiorniki wodne

  Nie stosować do sztucznych basenów kąpielowych z chlorowaną wodą.
  Oczyszczanie wody - 10L preparatu  na 100m3 wody dodać do zbiornika wodnego najlepiej podczas mieszania raz na miesiąc.
  Usuwanie osadu i mułu - 40L preparatu na 100m3 wody dodać do zbiornika wodnego najlepiej podczas mieszania raz na miesiąc.


Pozostałe informacje: (kiknij tytuł)

 • KARENCJA

  Po zastosowaniu preparatu nie ma potrzeby stosowania okresu karencji.

 • OPAKOWANIE PRODUKTU

  Butelka z tworzywa PP, nakrętka z miarką z tworzywa PP częściowo z surowca pochodzącego z recyklingu - można napełniać wielokrotnie, karton zbiorczy z tektury falistej do ponownego wykorzystania, etykiety papierowe. Wszystkie elementy opakowania przeznaczone do recyklingu.

 • PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5°C do 25°C. Należy zużyć przed datą umieszczoną na opakowaniu.

 • SKŁAD

  Namnożone szczepy probiotycznych kultur bakterii kwasu mlekowego, bakterii fotosyntezujących i drożdży; pożywka (oczyszczona woda, melasa z trzciny cukrowej, sól, kompleks minerałów).

 • BEZPIECZEŃSTWO

  Produkt nie jest substancją chemiczną ani ich mieszaniną. Nie jest nawozem. Nie jest produktem biobójczym. Nie jest produktem spożywczym ani paszą dla zwierząt. Nie jest modyfikowany genetycznie. Nie jest toksyczny, nie podrażnia oczu i skóry. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Po użyciu ręce dokładnie umyć wodą z mydłem. Zawartość usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowanie przekazać do recyklingu lub napełnić ponownie.

 • EKOLOGIA

  Zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE (zał. III) szczególnie zalecany do upraw ekologicznych.

 • LOGISTYKA

  Butelka 1kg
  Kod produktu: EV-035 EAN: 5903240897353, opakowanie zbiorcze karton 6szt,
  paleta EUR 630szt (105 kartonów zbiorczych).

  Kanister 5kg
  Kod produktu: EV-114

  Kanister 20kg
  Kod produktu: EV-115


EcoVariant Sp. z o.o.
Sobótka 83 B, 63-450 Sobótka k/Ostrowa Wielkopolskiego 
Tel. +48 627341232 E-mail: biuro@ecovariant.pl
GPS 51.779420, 17.853650
NIP 622-2795-581, REGON 364780800
Nr KRS nr: 0000623194,
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00zł.
Konto bankowe BZWBK-PLN: 83 1090 1160 0000 0001 3299 3265
W celu uzyskania Arkuszy Danych Składników przeznaczony dla personelu medycznego prosimy o kontakt pod nr tel. +48 627341232 w godzinach 8-16 lub biuro@ecovariant.pl


biuro Sobótka 83 B, 63-450 Sobótka k/Ostrowa Wielkopolskiego | ecovariant.pl
Powrót na górę strony