Na bazie własnego innowacyjnego biosurfaktantu EcoTenz produkujemy ekologiczne środki czystości, ekologiczne płyny do prania oraz inne produkty do użytku profesjonalnego. Głównym składnikiem EcoTenz jest botaniczna saponina (z łac. „mydło”) pozyskiwana z rośliny - Sapindus Mukorossi, nazywana indyjskimi orzechami piorącymi. To naturalnie występujący w przyrodzie niejonowy środek powierzchniowo czynny (detergent, surfaktant, tenzyd) należący do grupy glukozydów. EcoTenz stosujemy we wszystkich produktach, podnosi to ich skuteczność, jednocześnie nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. EcoTenz również przyśpiesza biodegradację naszych produktów i powstałych po ich użyciu ścieków. Produkty EcoVariant mają wyjątkowe walory i jest to zagwarantowane własnym certyfikatem "GUARANTEE EcoVariant", którego znak widnieje na każdej etykiecieNasze idee i innowacyjne rozwiązania są opisane pod tematycznymi piktogramami.


Czytaj więcej (kikni obrazek)

PRODUKT ZAWIERA ECOTENZ

Produkty oznaczone tym znakiem posiadają w formulacji kluczowy ekologiczny i bezpieczny biosurfaktant - EcoTenz, który został opracowany i jest produkowany przez EcoVariant. 

NANO TECHNOLOGIA

Produkcja bisurfaktantu EcoTenz z ekstraktów roślinnych oparta jest na użyciu nano technologii. Dzięki tej technologii produkujemy również koloidy metali szlachetnych. 

PROCESY W WARUNKACH NADKRYTYCZNYCH

Otrzymywanie ekstraktów roślinnych odbywa się w warunkach nadkrytycznych.
Umożliwia to:
-  maksymalne wykorzystanie surowca roślinnego przez co biosurfaktant - EcoTenz jest bardzo skoncentrowany i ekonomiczny
-  zachowanie cennych walorów pozyskanych biosurfaktantów
-  pozyskanie ważnych biosurfaktantów których nie można użyskać w naturalnym środowisku ekstrakcji
.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkty oznaczone tym znakiem  nie został sklasyfi kowany jako stwarzający zagrożenie i nie posiada elementów oznakowania. Są:
  - nie toksyczne
  - nie podrażniają oczu
  - nie podrażniają skóry
  - niepalne
  - niekorozyjne
  - mają neutralne pH
  - wolny od ADR
  - neutralne węglowo
  - nie stwarzają zagrożenia dla środowiska wodnego
Przy ich stosowaniu nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, maski, okulary, kombinezony) i nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony awaryjnej w miejscach pracy.
Formula FREE: SLS SLES NTA EDTA, PHOSPHATES PARABEN, SYNTHETIC PERFUME COLOR, CHLORINE SODIUM HYDROXIDE.
Takie produkty są HIPOALERGICZNE.

PRODUKT ZAWIERA SREBRO

Produkty oznaczone tym znakiem posiadają w swoim składzie cząsteczki nano srebra. Nano srebro jest  produktowane przez EcoVariant.

Hybrydowy

Produkty są kombinacją biosurfaktantów i nowoczesnych detergentów szczególnie pochodzenia roślinnego. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które zapewnia wysoką skuteczność i idącą w parze umiarkowaną cenę, bezpieczeństwo konsumenta oraz wysoką dbałość o środowisko naturalne.

Naturalnie odnawialne

Wszystkie składniki, z których korzystamy przy procesie tworzenia naszych produktów, są naturalnie odnawialne. Środki czystości oparte o roślinne składniki po spełnieniu swojej roli w gospodarstwie domowym trafiają do ścieków, gdzie szybko ulegają pełnej biodegradacji na proste związki biologiczne i mineralne, z których ponownie mogą korzystać nowe rośliny.

Składniki roślinne

Większość składników użytych do wytworzenia produktów są pochodzenia roślinnego. Polecane dla wegan.

Hipoalergiczny

Produkty składają się z biosurfaktantów i innych niezbędnych składników pochodzenia roślinnego. Udział składników jest tak dobierany by nie wywoływał podrażnień i uczuleń. Z produktów mogą korzystać również osoby mające nadmierne skłonności do podrażnień. Walory hipoalergiczne potwierdzone wynikami badań dermatologicznych.

Bez syntetycznych składników

Nasze produkty nie zawierają żadnych syntetycznych składników, które nie są pochodzenia roślinnego.

Bez syntetycznych zapachów

Do większości produktów nie są dodawane syntetyczne substancje zapachowe powodujące podrażnienia i uczulenia. W produktach zapachowych są zastosowane naturalne olejki eteryczne w ilościach nie wywołujących podrażnień i uczuleń.

Bez syntetycznych barwników

Do większości produktów nie są dodawane syntetyczne substancje barwiące szczególnie azowe powodujące podrażnienia i uczulenia. W produktach zabarwionych stosowane są naturalne barwniki roślinne.

Bez składników petrochemicznych

Podczas tworzenia naszych produktów nie stosujemy żadnych składników pochodzących z procesów rafinacji ropy naftowej.

Bez składników zwierzęcych

Składniki użyte do wytworzenia produktów nie są pochodzenia zwierzęcego. Polecane dla wegan.

Nie testuje się na zwierzętach

Wszystkie produkty zanim trafią do klienta są poddawane badaniom fizykochemicznym, mikrobiologicznym i jeśli produkt będzie miał styczność ze skórą to również dermatologicznym.

Miętowy

Produkty o zapachu miętowym zawdzięczają go naturalnemu olejkowi eterycznemu w ilości nie powodującym podrażnień.

Naturalny zielony kolor

Nasze produkty o zielonym kolorze zawdzięczają go naturalnemu chlorofilowi roślinnemu.

Wszystkie produkty płynne

Nie proszkuje się produktów i nie stosuje się w miarę możliwości składników proszkowych. Tym samym nie ma potrzeby stosowania dodatkowo proszkowych wypełniaczy. Takie czynniki mają duży wpływ na zmniejszenie emisji CO2.

Biodegradowalne

Powstałe ścieki po użyciu produktów nie zagrażają środowisku są szybko i w pełni biodegradowalne. Przewarzający udział biosurfaktantów działa wspomagająco na mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków, korzystnie wpływa na florę i działa profilaktycznie na szkodniki np. komary i kleszcze.

Skuteczne w niskich temperaturach

Dzięki skuteczności działania w niskich temperaturach produkty są ekonomiczne przez co minimalizują emisje CO2.

Koncentraty

Produkty w większości są koncentratami. Zmniejsza to zużycie opakowań i kosztów transportu. Przez to sprzyja ekologii i ekonomiki korzystania ze środków czystości.

Ekonomiczne sprzątanie sprayem

Stosując butelkę ze spryskiwaczem EcoVariant z 1kg płynu UPC napełnimy ją 25 razy. Ogranicza to zużycie detergentów i opakowań.

Uniwersalny

Jeden uniwersalny produkt EcoVariant może zastąpić wiele rodzajów środków czyszczących.

Opakowania uzupełniające

Wszystkie produkty można kupić w nowatorskich opakowaniach uzupełniających typu bag-in-box. Opakowania te są wyposażone w nie kapiący kranik, który ułatwia uzupełnianie butelek. Rozwiązanie takie umożliwia zmniejszenie zużycia ilości opakowań.

Opakowanie produktów i przesyłek

Produkty i opakowania zbiorcze są pakowane w opakowania przeznaczone do recyklingu. Przesyłki kurierskie są w celu zabezpieczenia w transporcie wypełniane poduszkami z makulatury. Można je użyć ponownie lub przekazać do recyklingu.

Przebadane i bezpieczne

Wszystkie nasze produkty przed tym, zanim trafią do klienta, są poddawane szczegółowym badaniom fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz dermatologicznym.

Badania i rozwój

Prowadzi się ciągłe badania nad ulepszeniem produktów. Poszukuje się nowych, skutecznych i bardziej ekologicznych biosurfaktantów. Cenimy wszelkie krytyczne uwagi klientów.

Duża skuteczność działania

Bardzo wysoka skuteczność w działania jest szczególną cechą produktów EcoVariant. Osoby dbające o zdrowie i środowisko mają również radość z użytkowania.

365 dni na zwrot

Produkty oznaczone znakiem Gwarancja EcoVariant, Klient ma prawo w określonych przypadkach przez regulamin zwrócić przez 1 rok po zakupie. Klient nie ponosi również z tego powodu kosztów przesyłki.

Certyfikat - Gwarancja EcoVariant

Produkty oznaczone tym znakiem są proekologiczne, hipoalergiczne i skuteczne.

Tagi: ekologiczny płyn do prania  ekologiczne środki czystości  zero waste  żel do prania  srebro koloidalne  biosurfaktant  orzechy piorące


EcoVariant Sp. z o.o.
Sobótka 83 B, 63-450 Sobótka k/Ostrowa Wielkopolskiego 
Tel. +48 627341232 E-mail: biuro@ecovariant.pl
NIP 622-2795-581, REGON 364780800
Nr KRS nr: 0000623194,
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00zł.
Konto bankowe BZWBK-PLN: 83 1090 1160 0000 0001 3299 3265
W celu uzyskania Arkuszy Danych Składników przeznaczony dla personelu medycznego prosimy o kontakt pod nr tel. +48 627341232 w godzinach 8-16 lub biuro@ecovariant.pl


Powrót na górę strony