EcoTenz
Ekologiczny roślinny biosurfaktant

Stworzony głównie z saponiny otrzymanej z orzechów Sapindus Mukorossi, oleju roślinnego i wielu innych florystycznych ekstraktów. Podstawowe składniki pozyskiwane w warunkach nadkrytycznych z odnawialnych źródeł botanicznych. Dzięki nanotechnologii posiada bardzo silne właściwości adhezyjne. Skutecznie dorównuje surfaktantom syntetycznym, a jednocześnie jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Posiada właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i myjące. Cechuje się szybką biodegradacją i sprzyja biodegradacji innych związków. Ma postać transparentnej cieczy o przyjemnym, ziołowo-owocowym zapachu pochodzącym z użycia naturalnych składników.


Skutecznie usuwa:

 • węglowodory – ropopochodne oleje, smary, paliwa 
 • tłuszcze i białka – roślinne i zwierzęce
 • parafiny, woski i pasty połyskowe 
 • tonery, farby drukarskie, tusze 
 • makijaże (make-up)

Jest przeznaczony do: (kiknij obrazek)

Gospodarstwo domowe:

 • skuteczny samodzielnie lub jako dodatek do innych środków czyszczących i piorących
 • umożliwia proces mycia trudnych zanieczyszczeń bez „twardej chemii”
 • mycie podłóg, ścian, mebli, blatów, naczyń, płytek ceramicznych, szyby i łazienki
 • odtłuszczanie
 • usuwanie plam z kostki brukowej
 • mycie rąk z olejów, smarów, farb, klei
 • dodatek do prania odzieży ochronnej
 • mycie karoserii samochodowych, wnętrza samochodu i komory silnika, rowerów, kosiarek i innego sprzętu gospodarczego
 • ułatwia oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków
 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • mycie łodzi i jachtów na wodzie.

PRZEMYSŁ - GASTRONOMIA - PRZETWÓRSTWO:

 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • skuteczny samodzielnie lub jako dodatek do innych środków czyszczących
 • odtłuszczanie
 • ogranicza lub eliminuje zużycie ługu sodowego i potasowego oraz innej „twardej chemii”
 • do dekontaminacji
 • właściwy do przemysłu spożywczego
 • ułatwia oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • właściwy do czyszczenia i odgazowywania zbiorników i rurociągów
 • właściwy do systemów centralnego mycia CIP „Clean In Place”
 • właściwy do mycie łodzi na wodzie.

Rolnictwo:

 • przydatny wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • odtłuszczanie
 • mycie pomieszczeń inwentarskich
 • mycie sprzętu rolniczego
 • mycie osprzętu mleczarskiego
 • przyśpiesza działanie preparatów mikroorganicznych w procesach oczyszczania
 • nie obciąża surfaktantami gnojowicy i nie koliduje z procesem jej fermentacji.

Myjnie samochodowe:

 • idealnie sprawdza się przy myciu ciśnieniowym i szczotkowym
 • umożliwia proces mycia trudnych zanieczyszczeń bez „twardej chemii”
 • odtłuszczanie z węglowodorów – ropopochodnych olejów, smarów, paliw
 • doskonałe właściwości zwilżające
 • usuwanie powłok woskowych i past połyskowych
 • ułatwia mycie felg aluminiowych
 • dekontaminacja lakieru i szyb (usuwanie starych "filmów")
 • umożliwia ograniczenie lub eliminacje surfaktantów
 • umożliwia mycie w zimnej wodzie
 • ułatwia oczyszczanie i biodegradacje ścieków z myjni
 • ograniczenie toksyczności i palności ścieków
 • ułatwia proces filtracji ścieków i umożliwia ponowne użycie wody
 • bezpieczny dla użytkownika, środowiska, karoserii, lakieru, gumy, plastiku
 • nie ma potrzeby zalecania stosowania środków ochrony indywidualnej
 • nie ma potrzeby ostrzegania użytkowników o zagrożeniach

Warsztaty:

 • umożliwia proces mycia trudnych zanieczyszczeń bez „twardej chemii”
 • odtłuszczanie
 • do dekontaminacji
 • mycie rąk z olei, smarów, farb, klei.

Działania środowiskowo – zaradcze:

 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • neutralizacja wycieków zagrażających środowisku
 • zmniejsza zagrożenie pożarem wycieków
 • właściwy do remediacji skażonej gleby

Stacje benzynowe i bazy paliwowe:

 • sprzątanie stacji paliwowych
 • ograniczenie palności ścieków
 • ułatwia oczyszczanie ścieków ze stacji paliwowych
 • czyszczenie zbiorników i rurociągów

Oczyszczalnie ścieków:

 • wspomaga działanie oczyszczalni przez absorbcję trudnych zabrudzeń np. ropopochodne, tłuszcze, białka
 • zapobiega powstawaniu i usuwa istniejące już zatory
 • zapobiega powstawanie kożuchów na powierzchni i infrastrukturze
 • ułatwia przepompowywanie i transport ścieków
 • wspiera rozkład ciężkich ścieków przemysłowych
 • zapobiega emisji zapachów i oparów
 • sprzyja rozwojowi osadu czynnego.

Gospodarka komunalna:

 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • zapobiega emisji zapachów i oparów w składowiskach odpadów
 • właściwy do mycia urządzeń komunalnych: śmieciarki, kontenery, kosze
 • sprzątanie placów i ulic
 • mycie znaków drogowych i infrastruktury komunikacyjnej
 • mycie piasku plażowego
 • mycie pomostów nad wodą.

Poligrafia:

 • usuwanie farb drukarskich
 • działa samodzielnie lub jako dodatek do mydeł i płynów czyszczących.

Dodatek formulacyjny:

 • zwiększa skuteczność środków czystości już przy dawce 0,1% w formulacji
 • daje możliwość zmniejszenia ilości środków powierzchniowo czynnych
 • zastępuje użycie ługu sodowego i potasowego
 • zastępuje użycie wielu rozpuszczalników
 • pozwala eliminować zabrudzenia z którymi nie radzą sobie inne formulacje
 • sprawdza się w jednorazowych nawilżonych chusteczkach
 • wspomaga proces odtłuszczania
 • wspomaga proces prania
 • wspomaga proces mycia w zmywarce
 • doskonale rozpuszcza i zmywa makijaże (make-up)
 • podnosi biodegradowalność mieszanin i powstałych z nich ścieków
 • łatwy w formulacji w całym zakresie pH i w obecności elektrolitów

PRALNIE:

 • sprawdza się jako samodzielny środek piorący
 • zwiększa skuteczność środków piorących
 • umożliwia pranie w zimnej wodzie

MYCIE MECHANICZNE NACZYŃ

Zwiększa skuteczność mycia i odtłuszczania w zmywarkach do naczyń i myjniach do pojemników. Eliminuje użycie ługu sodowego.

minimum 300 użyć:

Przy zalecanym dozowaniu w gospodarstwie domowym można uzyskać minimum 300 użyć z 1kg EcoTenzu


Główne walory: (kiknij obrazek)

Bezpieczeństwo.

  - nietoksyczny
  - nie podrażnia oczu
  - nie podrażnia skóry
  - niepalny
  - niekorozyjny
  - ma neutralne pH
  - wolny od ADR
  - stanowi alternatywę dla rozpuszczalników
  - nie powoduje reakcji egzotermicznej i nie tworzy szkodliwych związków
Nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, maski, okulary, kombinezony) i nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony awaryjnej

Nano technologia

Cząsteczki EcoTenz wykazują właściwości adhezyjne dzięki użyciu nano technologii. 

Procesy w warunkach nadkrytycznych

Biosurfaktanty i ekstrakty roślinne pozyskiwane są w warunkach nadkrytycznych. Takie rozwiązanie umożliwia maksymalne wykorzystanie surowca roślinnego i zachowanie ich cennych właściwości.

Ekologiczny

Powstałe ścieki po użyciu EcoTenzu nie zagrażają środowisku są szybko i w pełni biodegradowalne.
Obecność EcoTenz-u sprzyja i przyśpiesza oczyszczanie ścieków.
EcoTenz wykazuje 100% biodegradacji (całkowity rozpad) w:
  - 10 dni w warunkach oczyszczalni ścieków*
  - 12 dni w wodzie rzecznej*
  - 14 dni w warunkach glebowych*
*) dalsze badania są kontynuowane, po ich zakończeniu informacja zostanie zaktualniona.

Bez kompozycji zapachowych.

Do preparatu nie są dodawane chemiczne substancje zapachowe powodujące podrażnienia i uczulenia. Ma swoisty zapach ziołowy specyficzny do użytych składników. 

Bez barwników

Do preparatu nie są dodawane chemiczne substancje barwiące szczególnie azowe powodujące podrażnienia i uczulenia.
Ma swoisty kolor specyficzny do użytych składników. 

Składniki roślinne

Głównym składnikiem preparatu jest biosurfaktant pozyskiwany z orzechów rośliny Sapindus Mukorossi nazywanej potocznie orzechami piorącymi, oraz wielu innych ekstraktów z ziół i oleju roślinnego.
Polecane dla wegan.

Hipoalergiczny

Roślinna formuła preparatu powoduje, że nie wywoływał podrażnień i uczuleń. Z produktów mogą korzystać również osoby mające nadmierne skłonności do podrażnień.

Nie wymaga ciepłej wody

EcoTenz utrzymuje siłę działania w zimnej wodzie.
Pozwala zwiększyć ekonomie użycia i sprzyja minimalizacji emisji CO2.

Bez składników petrochemicznych

Podczas tworzenia preparatu nie stosujemy żadnych składników pochodzących z procesów rafinacji ropy naftowej

NATURALNIE ODNAWIALNE

Wszystkie składniki, z których korzystamy przy procesie tworzenia preparatu są naturalnie odnawialne. Po spełnieniu swojej roli podczas użycia preparatu trafiają do ścieków, gdzie szybko ulegają pełnej biodegradacji na proste związki biologiczne i mineralne, z których ponownie mogą korzystać nowe rośliny.

BEZ SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH

Żaden ze składniki użyte do wytworzenia preparatu nie jest pochodzenia zwierzęcego.
Polecane dla wegan.


 • SPOSÓB DZIAŁANIA

   Najtrudniejsze zabrudzenia (np. ropopochodne - węglowodory, tłuszcze - lipidy, białka – proteiny i inne) pod wpływem działania EcoTenz są podmywane oraz zmniejszają napięcia powierzchniowe co zmniejszają ich siłę kohezji.  Adhezyjne nanocząsteczki EcoTenz „wyłapują” cząsteczki zanieczyszczeń do siebie i dzielą je między sobą na mniejsze. Podział cząsteczek zanieczyszczeń trwa do momentu, kiedy ich siły się równoważą. Proces ten zachodzi szybko podczas czyszczenia. Im burzliwiej będzie przebiegać czyszczenie, tym lepsze działanie preparatu. Uzyskane połączenie wykazuje właściwości kohezyjne na tyle silne i trwałe, że powstała zwiększona powierzchnia zanieczyszczeń zyskuje wydłużony czas na wymianę tlenową i dostęp mikroorganizmów. W przeciągu kilku dni nanocząsteczki preparatu ulegają biodegradacji i pozostawiają same małe osłabione cząsteczki zanieczyszczeń zasiedlone mikroorganizmami z dostępem tlenu. Przyśpiesza to rozkład na proste związki biologiczne i mineralne oraz na produkty uboczne, takie jak woda i tlen sprzyjające dalszej biodegradacji. Mechanizm działania EcoTenz ogranicza właściwości wybuchowe, palne i ogranicza uwalnianie się lotnych związków organicznych (VOC) z usuwanych zanieczyszczeń. Zmniejsza również wydobywanie się ze ścieków uciążliwych, toksycznych i wybuchowych siarkowodorów. Przy pomocy EcoTenz uzyskuje się stabilny, wodny roztwór zanieczyszczeń łatwy do dalszej obróbki, pompowania, filtrowania i transportu. Uzyskany roztwór zanieczyszczeń nie wykazuje właściwości emulsji, które są trudnych do biodegradacji.

 • BIOSURFAKTANTY

  EcoTenz posiada w swoim składzie wiele ekstraktów roślinnych - między innymi saponina pozyskiwana z owoców rośliny Sapindus Mukorossi nazywane popularnie  orzechami piorącymi. Owoce są pozyskiwane z dziko rosnących drzew i krzewów głównie w Azji. Zbiory są często jedynym utrzymanie mieszkańców. Wspiera to zrównoważony rozwój. Są to całkowicie naturalnie odnawialne źródła botaniczne. Pozostała biomasa poprodukcyjna jest pożytkowana jako naturalnym nawóz. Biosurfaktanty sprawiają, że preparat jest: bezpieczny, ekologiczny, ekonomiczny, bardzo skuteczny, ma naturalny swoisty kolor i ziołowy zapach.

 • BEZ KONSERWANTÓW

  EcoTenz nie posiada w swoim składzie żadnych konserwantów.
  Brak konserwantów nie zakłóca procesu oczyszczania ścieków i nie obciąża środowiska wodnego.

 • ZAWARTOŚĆ WG. (WE) NR 648/2004

  Niejonowe środki powierzchniowo czynne nie mniej niż 5% lecz nie więcej niż 15%.
  Żadna z substancji, które wchodzą w skład mieszaniny nie przekracza wartości ustalonych w Aneksie II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma konieczności ujawniania składników.

 • SPOSÓB STOSOWANIA

  mycie ręczne
  szczotkowanie
  wysokociśnieniowo
  pianowo
  rozpyłowo
  cyrkulacyjnie (CIP)
  Im burzliwiej będzie przebiegać czyszczenie, tym lepsze działanie preparatu.

 • DOZOWANIE

  -   samodzielny roztwór roboczy EcoTenz od 0,01% (mieszać 15 min / 100 rpm)
  -   w formulacjach od 0,1%

 • EKONOMIA

  To doskonały koncentrat.
  Z jednego kg preparatu można przygotować minimum 1t roztworu roboczego EcoTenz. Jako składnik formulacji zwiększa skuteczność środków czystości i umożliwia ograniczenie lub rezygnacje z użycia syntetycznych środków powierzchniowo czynnych.

 • OPAKOWANIE PRODUKTU

  Butelka i nakrętka z tworzywa PP częściowo z surowca pochodzącego z recyklingu - można napełniać wielokrotnie, karton zbiorczy z tektury falistej do ponownego wykorzystania, etykiety papierowe. Wszystkie elementy opakowania przeznaczone do recyklingu.

 • PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Preparat nie zawiera konserwantów, więc zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5°C do 20°C. Należy przechowywać do 24 miesięcy.

 • PORADY DOTYCZACE OSZCZEDZANIA WODY ENERGI EMISJI CO2 I PIENIEĘDZY

  Przygotowany roztwór myjący z preparatu jest bardzo skuteczny przy bardo małym dozowaniu. Skuteczny w zimnej wodzie. Stosowanie preparatu jako składnik formulacyjny zwiększa skuteczność mycia i zmniejsza zużycie detergentów i wody.

 • BEZPIECZEŃSTWO

  Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfi kowany jako stwarzający zagrożenie i nie posiada elementów oznakowania
    - nietoksyczny
    - nie podrażnia oczu
    - nie podrażnia skóry
    - niepalny
    - niekorozyjny
    - ma neutralne pH
    - wolny od ADR
    - stanowi alternatywę dla rozpuszczalników
    - nie powoduje reakcji egzotermicznej i nie tworzy szkodliwych związków
   Zalecenia Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.:
  Przechowywać poza zasięgiem dzieci.   Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.

 • EKOLOGIA

  Obecność EcoTenz-u sprzyja i przyśpiesza oczyszczanie ścieków
  EcoTenz wykazuje 100% biodegradacji (całkowity rozpad) w:
    - 10 dni w warunkach oczyszczalni ścieków*
    - 12 dni w wodzie rzecznej*
    - 14 dni w warunkach glebowych*
  EcoTenz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie
  nie zawiera konserwantów
  nietoksyczny dla organizmów wodnych
  neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla
  nie zawiera składników niebezpiecznych dla środowiska naturalnego
  nie zawiera bakterii, enzymów,  kwasów, fosforanów
  neutralny węglowo
  zawartość mieszaniny spełnia kryterium biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 o środkach czystości.
  *) badania są kontynuowane, po ich zakończeniu informacja zostanie zaktualniona

 • LOGISTYKA

  Opakowanie 1kg
            Kod produktu: EV-034 EAN: 5903240897346,
            opakowanie zbiorcze karton 6szt, 
            paleta bezzwrotna 800x1200 - 630szt (105 kartonów zbiorczych). 
  Kanister <25kg
  Beczka zwrotna 200kg.
  Kontener zwrotny DPPL 1000kgUlotka
Skład
Karta charakterystyki
Pobierz bezpłatną próbkę
Gwarancja EcoVariant
EcoVariant Sp. z o.o.
Sobótka 83 B, 63-450 Sobótka k/Ostrowa Wielkopolskiego 
Tel. +48 627341232 E-mail: biuro@ecovariant.pl
NIP 622-2795-581, REGON 364780800
Nr KRS nr: 0000623194,
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00zł.
Konto bankowe BZWBK-PLN: 83 1090 1160 0000 0001 3299 3265
W celu uzyskania Arkuszy Danych Składników przeznaczony dla personelu medycznego prosimy o kontakt pod nr tel. +48 627341232 w godzinach 8-16 lub biuro@ecovariant.pl


Powrót na górę strony