EcoSolvent

Ekologiczny roślinny zmywacz farb z wałków farbowych
i obciągów gumowych w maszynach poligraficznych.EcoSolvent to złożona mieszanina biosurfaktantu EcoTenz i wielu ekstraktów roślinnych o bardzo silnych właściwościach adhezyjnych. Niezwykle skuteczny w rozpuszczaniu farb drukarskich i jednocześnie jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Może całkowicie zastąpić stosowanie twardej chemii. Cechuje się szybką biodegradacją. Ma postać transparentnej cieczy o przyjemnym ziołowym zapachu pochodzącym z użycia naturalnych składników.


Jest przeznaczony do:

Poligrafia.

Jest przeznaczony do zmywania farb drukarskich z wałków farbowych i obciągów gumowych w maszynach poligraficznych.

 • Nietoksyczny, nie podrażnia oczu i skóry, niepalny, niekorozyjny, ma neutralne pH
 • Podnosi komfort pracy podczas zmywaniu farb
 • Ułatwia organizacja stanowiska pracy (BHP)
 • Umożliwia proces zmywania farb drukarskich bez „twardej chemii”
 • Bezpieczny dla użytkownika, środowiska, maszyn, gumy, plastiku
 • Nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej
 • Nie ma potrzeby ostrzegania użytkowników o zagrożeniach
 • Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania
 • Wolny od ADR
 • Rozcieńczalny wodą
 • Wolny od limitowanej emisji LZO (VOC) – Lotnych Związków Organicznych
 • Eliminuje ewentualne roszczenia pracownicze po kontakcie z produktami toksycznymi

Jeśli zmywane farby nie są toksyczne to:

 • Użyte szmaty można przekazać do odpadów komunalnych
 • Użyte szmaty można wyprać z dodatkiem EcoSolvent PLUS i użyć ponownie
 • Nie ma potrzeby organizowania składowiska odpadów toksycznych
 • Nie ponosi się kosztów utylizacji odpadów toksycznych.

Główne walory:

Ten produkt Zawiera EcoTenz.

Formulacja produktu jest oparta na ekologicznym i bezpiecznym biosurfaktancie 

Bezpieczeństwo.

  - nie toksyczny
  - nie podrażnia oczu
  - nie podrażnia skóry
  - niepalny
  - niekorozyjny
  - ma neutralne pH
  - wolny od ADR
  - stanowi alternatywę dla rozpuszczalników
  - nie powoduje reakcji egzotermicznej i nie tworzy szkodliwych związków
  - wolny od LZO (VOC).
Nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, maski, okulary, kombinezony) i nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony awaryjnej. 
Formula FREE: TOXIC EXPLOSIVE SOLVENT VOC ADR AROMATIC HYDROCARBONS PHOSPHATES PARABEN. Ten produkt jest HIPOALERGICZNY.

EKOLOGICZNY - Łatwo i szybko biodegradowalny.

Użyte w formulacji biosurfaktanty wykazują 100% rozkładu w 10 dni! Ścieki powstałe po użyciu produktu nie zagrażają środowisku, są szybko i w pełni biodegradowalne. Przeważający udział biosurfaktantów botanicznych wspomaga wzrost mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków co przyśpiesz procesy oczyszczania.
Ten produkt jest EKOLOGICZNY.

PRAWO O EMISJI LZO.

Czy wiesz, że …

Stosowanie rozpuszczalników w procesach drukarskich jest dowolna,
lecz emisja LZO z całej instalacji jest limitowana i kontrolowana.
Sprawdź czy już nie przekroczyłeś limitu emisji LZO.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (DZ.U. z 2014 poz. 1546).

Bez kompozycji zapachowych.

Do produktu nie są dodawane chemiczne substancje zapachowe powodujące podrażnienia i uczulenia
Formula FREE: SYNTHETIC PERFUME.
Ten produkt jest HIPOALERGICZNY

Bez barwników

Do produktu nie są dodawane chemiczne substancje  barwiące (szczególnie azowe) powodujące podrażnienia i uczulenia
Formula FREE: SYNTHETIC COLOR.
Ten produkt jest HIPOALERGICZNY

Hipoalergiczny

Roślinna formuła preparatu powoduje, że nie wywoływał podrażnień i uczuleń. Z produktów mogą korzystać również osoby mające nadmierne skłonności do podrażnień.


 • BIOSURFAKTANT EcoTenz >95%

  Minimum 95% składu to biosurfaktant EcoTenz - którego główny składnikiem jest saponina pozyskiwana  z owoców rośliny Sapindus Mukorossi nazywane orzechami piorącymi. Są to całkowicie naturalnie odnawialne źródła botaniczne. Pozostała biomasa poprodukcyjna jest pożytkowana jako naturalnym nawóz. Biosurfaktanty sprawiają, że produkt jest: bezpieczny, ekologiczny,  ekonomiczny, bardzo skuteczny, ma naturalny swoisty kolor i zapach, zrównoważone pH. 

 • BEZ KONSERWANTÓW

  EcoSolvent nie posiada w swoim składzie parabenów (biocydów). Brak parabenów nie zakłóca procesu oczyszczania ścieków i nie obciąża środowiska wodnego.

 • ZAWARTOŚĆ WG. (WE) NR 648/2004

  Niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%. Żadna z substancji, które wchodzą w skład mieszaniny nie przekracza wartości ustalonych w Aneksie II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma konieczności ujawniania składników.

 • SPOSÓB STOSOWANIA

  Stosować zgodnie z instrukcją maszyn poligraficznych. Można rozcieńczyć wodą w proporcji ustalonej metodą prób. Umyte powierzchnie należy odtłuścić.

 • EKONOMIA

  By zwiększyć ekonomiczność stosowania zaleca się używanie pompki - dozownika. Płyn jest dostępny w opakowaniu uzupełniającym typu bag in box.

 • OPAKOWANIE PRODUKTU

  Butelka z tworzywa PP, nakrętka z tworzywa PP częściowo z surowca pochodzącego z recyklingu - można napełniać wielokrotnie, karton zbiorczy z tektury falistej do ponownego wykorzystania, etykiety papierowe. Wszystkie elementy opakowania przeznaczone do recyklingu.

 • PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Preparat nie zawiera konserwantów, więc zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5°C do 20°C. Należy przechowywać do 24 miesięcy.

 • BEZPIECZEŃSTWO

  Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfi kowany jako stwarzający zagrożenie i nie posiada elementów oznakowania.
    - nie toksyczny
    - nie podrażnia oczu
    - nie podrażnia skóry
    - niepalny
    - niekorozyjny
    - ma neutralne pH
  Zalecenia Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.:  Przechowywać poza zasięgiem dzieci.   Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.
  Formula FREE:
  TOXIC EXPLOSIVE SOLVENT VOC ADR AROMATIC HYDROCARBONS PHOSPHATES PARABEN.

 • EKOLOGIA

  Użyte biosurfaktanty wykazują 100% rozkładu w 10 dni. Cała zawartość jest szybko, łatwo i w całości biodegradowalna w przydomowych i komunalnych systemach oczyszczania ścieków. Zawartość tej mieszaniny spełnia kryterium biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 o środkach czystości. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami do zbiorników segregacji odpadów obecnych w swojej gminie lub napełnić ponownie.

 • LOGISTYKA

  Opakowanie 1kg
            Kod produktu: EV-028 EAN: 5903240897285,
            opakowanie zbiorcze karton 6szt, 
            paleta bezzwrotna 800x1200 - 630szt (105 kartonów zbiorczych). 
  Kanister <25kg
  Beczka zwrotna 200kg.
  Kontener zwrotny DPPL 1000kg.Ulotka
Skład
Karta charakterystyki
Pobierz bezpłatną próbkę
Gwarancja EcoVariant

EcoSolvent PLUS

Ekologiczny zmywacz zaschniętych farb drukarskich przeznaczony
do czyszczenia maszyn, naczyń i narzędzi w poligrafii.EcoSolvent PLUS jest wzbogacony o Dipropylene Glycol Methyl Ether. Niezwykle skuteczny w rozpuszczaniu zaschniętych farb drukarskich. Jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Może całkowicie zastąpić stosowanie twardej chemii. Cechuje się szybką biodegradacją. Ma postać transparentnej cieczy o ziołowo-eterowym zapachu użytych składników.


Jest przeznaczony do:

Poligrafia.

Zmywacz zaschniętych farb drukarskich. Przeznaczony do czyszczenia maszyn, naczyń i narzędzi w poligrafii. Niezaleca się długotrwałego kontaktu z elementami gumowymi, może powodować odkształcenie.

 • Nietoksyczny, nie podrażnia oczu i skóry, niepalny, niekorozyjny, ma neutralne pH
 • Podnosi komfort pracy podczas zmywaniu farb
 • Ułatwia organizacja stanowiska pracy (BHP)
 • Umożliwia proces zmywania zaschniętych farb drukarskich bez „twardej chemii”
 • Bezpieczny dla użytkownika, środowiska, maszyn
 • Nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej
 • Nie ma potrzeby ostrzegania użytkowników o zagrożeniach
 • Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania
 • Wolny od ADR
 • Rozcieńczalny wodą
 • Ogranicza emisji LZO (VOC) – Lotnych Związków Organicznych
 • Eliminuje ewentualne roszczenia pracownicze po kontakcie z produktami toksycznymi

Jeśli zmywane farby nie są toksyczne to:

 • Użyte szmaty można przekazać do odpadów komunalnych
 • Użyte szmaty można wyprać z dodatkiem EcoSolvent PLUS i użyć ponownie
 • Nie ma potrzeby organizowania składowiska odpadów toksycznych
 • Nie ponosi się kosztów utylizacji odpadów toksycznych. 

Główne walory:

Ten produkt Zawiera EcoTenz.

Formulacja produktu jest oparta na ekologicznym i bezpiecznym biosurfaktancie 

Bezpieczeństwo.

  - nie toksyczny
  - nie podrażnia oczu
  - nie podrażnia skóry
  - niepalny
  - niekorozyjny
  - ma neutralne pH
  - wolny od ADR
  - stanowi alternatywę dla rozpuszczalników
  - nie powoduje reakcji egzotermicznej i nie tworzy szkodliwych związków
Nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, maski, okulary, kombinezony) i nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony awaryjnej. 
Formula FREE: TOXIC EXPLOSIVE SOLVENT VOC ADR AROMATIC HYDROCARBONS PHOSPHATES PARABEN. Ten produkt jest HIPOALERGICZNY.

EKOLOGICZNY - Łatwo i szybko biodegradowalny.

Użyte w formulacji biosurfaktanty wykazują 100% rozkładu w 10 dni! Ścieki powstałe po użyciu produktu nie zagrażają środowisku, są szybko i w pełni biodegradowalne. Przeważający udział biosurfaktantów botanicznych wspomaga wzrost mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków co przyśpiesz procesy oczyszczania.
Ten produkt jest EKOLOGICZNY.

PRAWO O EMISJI LZO.

Czy wiesz, że …

Stosowanie rozpuszczalników w procesach drukarskich jest dowolna,
lecz emisja LZO z całej instalacji jest limitowana i kontrolowana.
Sprawdź czy już nie przekroczyłeś limitu emisji LZO.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (DZ.U. z 2014 poz. 1546).

Bez kompozycji zapachowych.

Do produktu nie są dodawane chemiczne substancje zapachowe powodujące podrażnienia i uczulenia
Formula FREE: SYNTHETIC PERFUME.
Ten produkt jest HIPOALERGICZNY

Bez barwników

Do produktu nie są dodawane chemiczne substancje  barwiące (szczególnie azowe) powodujące podrażnienia i uczulenia
Formula FREE: SYNTHETIC COLOR.
Ten produkt jest HIPOALERGICZNY

Hipoalergiczny

Roślinna formuła preparatu powoduje, że nie wywoływał podrażnień i uczuleń. Z produktów mogą korzystać również osoby mające nadmierne skłonności do podrażnień.


 • BIOSURFAKTANT >25%

  Minimum 95% składu to biosurfaktant EcoTenz - którego główny składnikiem jest saponina pozyskiwana  z owoców rośliny Sapindus Mukorossi nazywane orzechami piorącymi. Są to całkowicie naturalnie odnawialne źródła botaniczne. Pozostała biomasa poprodukcyjna jest pożytkowana jako naturalnym nawóz. Biosurfaktanty sprawiają, że produkt jest: bezpieczny, ekologiczny,  ekonomiczny, bardzo skuteczny, ma naturalny swoisty kolor i zapach, zrównoważone pH.

 • ZAWARTOŚĆ WG. (WE) NR 648/2004

  Niejonowe środki powierzchniowo czynne <5% (EcoSolvent), (metylo-2-metoksyetoksy) propanol. Zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma konieczności ujawniania wszystkich składników.

 • SPOSÓB STOSOWANIA I DOZOWANIA

  Nie zaleca się dłuższego kontaktu z elementami gumowymi które mogą ulec odkształceniu. Można rozcieńczyć wodą w proporcji ustalonej metodą prób. Umyte powierzchnie należy odtłuścić.

 • EKONOMIA

  By zwiększyć ekonomiczność stosowania zaleca się używanie pompki - dozownika. Zmywacz jest dostępny w opakowaniu uzupełniającym.

 • OPAKOWANIE PRODUKTU

  Butelka z tworzywa PP, nakrętka z tworzywa PP częściowo z surowca pochodzącego z recyklingu - można napełniać wielokrotnie, karton zbiorczy z tektury falistej do ponownego wykorzystania, etykiety papierowe. Wszystkie elementy opakowania przeznaczone do recyklingu.

 • PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Preparat nie zawiera konserwantów, więc zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5°C do 20°C. Należy przechowywać do 24 miesięcy.

 • BEZPIECZEŃSTWO

  Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfi kowany jako stwarzający zagrożenie i nie posiada elementów oznakowania.
    - nie toksyczny
    - nie podrażnia oczu
    - nie podrażnia skóry
    - niepalny
    - niekorozyjny
    - ma neutralne pH
  Zalecenia Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.: 

  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

  Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.
  Formula FREE:
  TOXIC EXPLOSIVE SOLVENT VOC ADR AROMATIC HYDROCARBONS PHOSPHATES PARABEN.

 • EKOLOGIA

  Użyte biosurfaktanty wykazują 100% rozkładu w 10 dni. Cała zawartość jest szybko, łatwo i w całości biodegradowalna w przydomowych i komunalnych systemach oczyszczania ścieków. Zawartość tej mieszaniny spełnia kryterium biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 o środkach czystości. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami do zbiorników segregacji odpadów obecnych w swojej gminie lub napełnić ponownie.

 • LOGISTYKA

  Opakowanie 1kg
            Kod produktu: EV-033 EAN: 5903240897339,
            opakowanie zbiorcze karton 6szt, 
            paleta bezzwrotna 800x1200 - 630szt (105 kartonów zbiorczych). 
  Kanister <25kg
  Beczka zwrotna 200kg.
  Kontener zwrotny DPPL 1000kg.Ulotka
Skład
Karta charakterystyki
Pobierz bezpłatną próbkę
Gwarancja EcoVariant

Good Wash 3in1EcoVariant Sp. z o.o.
Sobótka 83 B, 63-450 Sobótka k/Ostrowa Wielkopolskiego 
Tel. +48 627341232 E-mail: biuro@ecovariant.pl
NIP 622-2795-581, REGON 364780800
Nr KRS nr: 0000623194,
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00zł.
Konto bankowe BZWBK-PLN: 83 1090 1160 0000 0001 3299 3265
W celu uzyskania Arkuszy Danych Składników przeznaczony dla personelu medycznego prosimy o kontakt pod nr tel. +48 627341232 w godzinach 8-16 lub biuro@ecovariant.pl


Powrót na górę strony